Repliik

Küsimus | Kes parandab kirjavead Haapsalus avatud mälestustahvlil?

Arvamustoimetus 27.06.2018, 17:40

Venemaa saatkonna eestvõttel ja Haapsalu linnapea osalusel avati Haapsalus mälestustahvel Venemaa kunagisele välisministrile. Pilk jäi pidama tahvli eestikeelse osa õigekirjal. Kas see vastab keelereeglitele või tuleks  avajatel hakata  mõtlema tahvli väljavahetamisele korrektse vastu?

Ilmar Tomusk, Keeleinspektsiooni peadirektor: See on keeruline lugu. Keeleseaduse § 4 lg 1 ütleb, millised tekstid peavad vastama kirjakeele normile: riigi ametiasutuse ja valitsusasutuse hallatava riigiasutuse ning kohaliku omavalitsuse ametiasutuse ja kohaliku omavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse, notari, kohtutäituri ja vandetõlgi ning nende büroo või muu avaliku halduse ülesandeid täitma volitatud asutuse, kogu või isiku dokumendid, veebileht, sildid, viidad ja teadaanded. Keeleseaduses peetakse silmas Eesti Vabariigi riigi- ja muid asutusi.

Kui sellise tahvli paneks välja Eesti Vabariigi riigiasutus, oleks ilmselge, et sellel tuleks järgida kirjakeele normi. Võib aga aru saada, et tegemist on Venemaa Föderatsiooni poolt paigaldatud sildiga, mis jääb keeleseaduse reguleerimisalast välja.

Muidugi oleks olnud tore, kui mõni eesti keelt hästi oskav inimene oleks mälestustahvlile kirjutatud teksti enne selle kivisse raiumist üle lugenud ja vead parandanud. Kuid keeleseaduse alusel kehtestatud kirjakeele normi nõuded sellele sildile ei laiene.

Mälestustahvli mõnesõnalises eestikeelses tekstis tuvastas analüüs kolm õigekirjaviga. Kas avalik linnaruum ei peaks poolkeelsuse asemel eelistama korrektset õigekirja?

Tõnu Parbus, Haapsalu linna avalike suhete spetsialist: Meil ei ole rohkem midagi lisada.

Tasumiseks helistage

Kõne tuleb teha 60 sekundi jooksul.
Hind: 3,00 €, Teenustasu 0,32 €
Kokku: 3,32 €

Maksumus lisatakse telefoniarvele või arvestatakse maha kõnekaardi ettemaksu jäägist.

Tasumiseks kinnita ost

Kinnitan ostu: 3,32 €

Maksumus lisatakse telefoniarvele või arvestatakse maha kõnekaardi ettemaksu jäägist.

Ost ebaõnnestus
Proovi uuesti

Päevapilet ostetud