Õhtulehe Lugemiskampaania reeglid

1. Üldsätted

1.1. Kampaania (edaspidi Kampaania) kestab 20.12.2017–18.12.2017 ja seda korraldab SL Õhtuleht AS, registrikood: 10678223,  Narva mnt 13, Tallinn, edaspidi Korraldaja.

1.2. Kampaania läbiviimise korra on kehtestanud Korraldaja käesolevates reeglites.

2. Auhinnad

PEAAUHIND

2.1. Õhtuleht loosib neljal järjestikusel nädalal oma lugejate vahel välja 50eurose Kaubamaja kinkekaardi.

3. Peaauhinna loosimine, loosimises osalemine ja teavitamine

3.1. Kampaanias osalemiseks tuleb külastada ohtuleht.ee uudisteportaali ja lugeda 24 tunni jooksul kümmet artiklit. Kui vajalik arv artikleid saab loetud, siis küsib ohtuleht.ee-le paigaldatud loendur automaatselt osaleja kontaktandmeid. Mobiilis piisab ühe artikli lugemisest.

3.2. Üks isik võib kampaanias osaleda lugematu arv kordi.

3.3. Auhind loositakse välja 27.11.2017, 4.12.2017, 11.12.2017, 18.12.2017.

3.4.Võitjate nimed teatatakse e-posti teel hiljemalt loosimisele järgneva nädala jooksul ja lepitakse kokku auhinna kättesaamise üksikasjades.

3.5. Võitnute nimed avaldatakse Õhtulehe veebis loosimisele järgneva nädala jooksul.

3.6. Auhinna üleandmise viimane kuupäev on 31.12.2017.

3.7.Korraldajal on õigus kontrollida kampaania auhinnavõitja esitatud andmete õigsust. Kampaanias osaleja andmed ei vasta käesolevatele reeglitele ja on kehtetud auhindade kättesaamiseks juhul, kui need on omandatud ebaausal teel või kui need on võltsitud, kopeeritud, moonutatud või ükskõik millisel viisil muudetud.

3.8. Juhul kui kampaanias osaleja on eiranud kampaania tingimusi või edastanud korraldajale enda kohta vale või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Korraldajal ei õnnestu võitjaga tema edastatud andmetel kontakti saada jms.), mis ei ole tingitud Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja kampaanias osalejate auhindade loosimisest kõrvalejäämise eest.

3.9. Korraldaja võtab endale vastutuse Kampaania auhinnaga seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.

3.10. Kampaania käigus Kampaanias osalejate võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata auhinna võitjale auhinna maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.

3.11. Kampaanias osalemisega annab osaleja nõusoleku saada turundusinfot AS-lt SL Õhtuleht.

4. Lõppsätted

4.1.Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil SL Õhtuleht AS, Narva mnt 13, Tallinn või e-posti aadressil turundus@ohtuleht.ee märgusõnaga kampaania "Lugemiskampaania" Korraldaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul alates pretensiooni kättesaamise kuupäevast.

4.2.Kampaanias ei või osaleda Asi SL Õhtuleht ning Kampaania korraldamisega seotud agentuuride ja ettevõtete töötajad ja nende perekonnaliikmed.

4.3.Korraldajal on õigus muuta või täpsustada kampaania tingimusi, katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljastamine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe massimeedia vahendusel. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti vabariigi seaduste kohaselt.